Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Δελτίο Τύπου Δήμου Ιλίου

Δελτίο Τύπου

Δρομολογείται επιτέλους η οριστική διευθέτηση του Ρέματος Εσχατιάς 


Οι διεκδικήσεις δεκαετιών και οι αδιάκοπες πιέσεις του Δήμου Ιλίου στην Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια έχουν αποφέρει καρπούς, αφού πριν από λίγους μήνες υπεγράφη απόφαση για τη διάθεση πίστωσης ποσού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς  Τμήμα 1ο: από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων», η οποία επισφραγίζεται τώρα με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου. 


Η Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκήρυξε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011 διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού € 83.763.000. 


Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2010 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 


Πρόκειται πραγματικά για ένα υψίστης σημασίας αντιπλημμυρικό και περιβαλλοντικό έργο, όχι μόνο για το Δήμο Ιλίου αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αθήνας, με την ολοκλήρωση του οποίου θα επιλυθούν οριστικά τα χρόνια προβλήματα που προκαλούσε το ρέμα στους κατοίκους των περιοχών από όπου διέρχεται.


Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος

Τα μικρότερα καρπούζια του κόσμου

Στη ζωή μας όλα τα αντικείμενα τείνουν να γίνονται όλο και μικρότερα. Κάτι τέτοιο μας φαίνεται φυσιολογικό όταν μιλάμε για κινητά τηλέφων...