Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τη διευθέτηση τμήματος του ρέματος της Εσχατιάς

Aναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο του διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς: 1ο Τμήμα από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.763.000 ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 

Η εργολαβία αφορά τη διευθέτηση του πρώτου (κατάντη) τμήματος του ρέματος Εσχατιάς, ενώ το δεύτερο (ανάντη) τμήμα (από συμβολή Ευπυρίδων μέχρι Λεωφόρο Πάρνηθας) βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης της μελέτης. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία ελέγχων και την έγκριση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης σημείωσε: 
«Με τη διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς θα αντιμετωπισθούν ριζικά οι κίνδυνοι από πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή της ΒΔ Αττικής».Πηγή: www.capital.gr

Τα μικρότερα καρπούζια του κόσμου

Στη ζωή μας όλα τα αντικείμενα τείνουν να γίνονται όλο και μικρότερα. Κάτι τέτοιο μας φαίνεται φυσιολογικό όταν μιλάμε για κινητά τηλέφων...