Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ Δ.Σ ΙΛΙΟΥ

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 
2014

2. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου 
εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιλίου»

3. Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος στην κ. Ι.Σ. άπορο κάτοικο 
του Δήμου

4. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 54/2014 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή 
ποσού 80,00 € στους δικαιούχους Φιλοπούλου Νικολέτα & Φιλοπούλου 
Παναγιώτα λόγω παρακράτησης της 5ης δόσης του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.Λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας του ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ»

6.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/2014 μελέτης και του 
τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων 
της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 
2011

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων 
της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 
2013

10. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της 
ΣΑΤΑ έτους 2011 και έτους 2012

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων 
της ΣΑΤΑ έτους 2013

12.Λήψη απόφασης απαγόρευσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του 
εξυπηρετούντα ατόμου με αναπηρία (ΑμεΑ)

13. Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑμεΑ) του εξυπηρετούντα ατόμου με 
αναπηρία (ΑμεΑ)

Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγγραφών 
– επανεγγραφών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, 
για το σχολικό έτος 2014 – 2015


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Κουκουβίνος Δημήτριος

Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στο Let's do it Greece 2018

Ο Δήμος Ιλίου συμμετείχε και φέτος στην μεγάλη εθελοντική δράση « Let’s do it Greece» , μαζί με πολλούς εθελοντές και εργαζόμενους της ...