Κάλεσμα για τον ορισμό εκπροσώπου στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ιλίου


Καλούνται οι Φορείς της τοπικής κοινωνίας να προτείνουν εκπρόσωπό τους για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 76 § 1 του Ν. 3852/2010.
Ως όρ­γανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά αυτές αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο, η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώ­πους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως:
 • Των Τοπικών Εμπορικών και Επαγγελματικών Συλλόγων και Οργανώσεων
 • Των Επιστημονικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των Τοπικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών
 • Των εργαζομένων στο Δήμο
 • Των Ενώσεων και Συλλόγων Γονέων
 • Των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων
 • Των Εθελοντικών Οργανώσεων και Κινήσεων Πολιτών
 • Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
 • Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
Καλούμε του Φορείς να προτείνουν, το συντομότερο δυνατό, τον εκπρόσωπο του φορέα τους έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να οριστούν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ιλίου, με σχετικό έγγραφό τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο που θα καταθέσουν στο Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου & λοιπών Συλλογικών Οργάνων κυρία Ανθή Σταμούλου στο 213 20 30 175.
Share on Google Plus

About admin

Για αναδημοσίευση άρθρων είναι απαραίτητη η αναφορά πηγής - Τμήμα Ειδήσεων ILION-NEWS.
  Blogger Comment