Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Νέες πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο δήμο ΙλίουΣτην πιστοποίηση 14 παιδικών χαρών στην επικράτειά του, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προχώρησε μέσα σε ενάμιση χρόνο ο δήμος Ιλίου. Συγκεκριμένα, το 2014 πιστοποιήθηκαν 9 παιδικές χαρές ενώ 5 έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση μέσα στο 2015.
Επιπλέον, σε ελάχιστο διάστημα αναμένεται να λάβουν πλήρη άδεια ότι πληρούν τις προδιαγραφές ακόμα 4 παιδικές χαρές ενώ έχουν ήδη γίνει οι διαδικασίες για την πιστοποίηση και των υπολοίπων. Σημειώνεται, ότι όσες παιδικές χαρές δεν έχουν πιστοποιηθεί ακόμα στο δήμο Ιλίου έχουν τεθεί ήδη εκτός λειτουργίας, μέχρι να υπάρξουν οι προυποθέσεις επαναλειτουργίας τους.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι παιδικές χαρές οφείλουν να λάβουν ειδική πιστοποίηση, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν τριπλού ελέγχου: της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, ενός εκ των διαπιστευμένων φορέων από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης καθώς και της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της αποκεντρωμένης διοίκησης. Όσες παιδικές χαρές δε διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση πρέπει να σφραγιστούν ή να ξηλωθούν.
Υπενθυμίζεται, ότι οι δήμοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στις παιδικές χαρές της περιοχής τους, ακόμα και αν αυτές έχουν σφραγιστεί ως ακατάλληλες. Ο κάθε δήμος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους και σε περίπτωση που ορισμένα παιχνίδια δεν είναι ασφαλή οφείλει να τα αποξηλώσει.
Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο δήμος εξακολουθεί να έχει την ευθύνη ακόμα και αν έχει τοποθετήσει πινακίδα, η οποία αναφέρει ότι η παιδική χαρά δεν είναι πιστοποιημένη.

Πηγή: ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ