Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Tο νερό δεν είναι εμπόρευμα , είναι δημόσιο αγαθό